Kredity systému Jira

Roll credits...

Licenční informace pro Jira

Jira v8.13.0

Copyright © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používání tohoto produktu podléhá pravidlům, která jsou obsažena v Atlassian - dohoda s koncovým uživatelem, pokud není použito jiné úpravy.

Tento produkt také obsahuje software vyvýjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny podle GNU LGPL licence:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Doplňující informace ve vztahu k tomuto programovému kódu a programovým kódům jiných, třetích stran, použitých v tomto produktu, včetně použitelného copyrightu, zákonných a licenčních poznámek, jsou dostupné v podadresáří "licenses" v rámci instalačního adresáře produktu Jira.

Licenční informace pro Jira doplňky

JIRA Service Desk Application v4.13.0

Autorská práva © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použití tohoto pluginu je podmíněno smlouvy Atlassian s koncovým uživatelem, není-li v něm uvedeno něco jiného.

Tento plugin zahrnuje software vyvinutý Apache Software Foundation.

Tento doplněk obsahuje následující knihovny vydané pod GNU LGPL licencí:

Tento plugin obsahuje také kód napsaný třetí stranou.

Dodatečné detaily týkající tohoto a ostatního kódu třetích stran včetně toho v tomto pluginu, zahrnující platná autorská práva, zákonné a licenční poznámky, jsou uvedeny ve složce "licences" u pluginu.